Haku:

Tukimuodot

Huokeakorkoiset lainat

Yrityslainat

Säätiö myöntää Etelä- tai Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakuntien alueen pienteollisuusyrityksille ja maanviljelijöille huokeakorkoisia lainoja, joidenka korko on yksi prosentti. Lainoja myönnetään tuotannollisiin investointeihin, kuten koneiden ja laitteiden hankintaan, sekä maatalousyrittäjille myös liitännäiselinkeinojen hankintoihin. Laina-aika on viisi vuotta. Lainoille vaaditaan pankin, vakuutusyhtiön tai Finnvera Oyj:n takaus. Lainahakemuksessa on selostettava yrityksen nykyistä toimintaa sekä esiteltävä suunniteltu hanke ja sen kustannukset. Hakemukseen on ehdottomasti liitettävä viime tilikauden tuloslaskelman ja taseen jäljennökset ja maatalousyrittäjien osalta vahvistetun veropäätöksen jäljennös.

Opintolainat

Säätiö myöntää opintolainoja Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakuntien alueen ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Lainojen korko on yksi prosentti. Lainoille vaaditaan takaus. Hakemus voi koskea koko opiskeluaikaa ja siinä on ehdottomasti mainittava lainatarve per lukukausi. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta.

Apurahat

Apurahat ulkomaisiin opintoihin ammattiopistojen opiskelijoille

Säätiö myöntää apurahoja edellä mainituissa ammattiopistoissa opiskeleville suomen kansalaisille ulkomaisia opintomatkoja tai työharjoittelumatkoja varten. Ammattiopistojen järjestämille ulkomaan koulutus-, harjoittelu- tai työssäoppimisjaksolle voidaan hakea apurahaa jatkuvasti koosteapurahahakemusta käyttäen.

Apurahat ulkomaisiin opintoihin ammattikorkeakoulujen opiskelijoille

Säätiö myöntää apurahoja edellä mainituissa ammattikorkeakouluissa perustutkintoa opiskeleville ja niistä saman tai hakemusta edeltävän kalenterivuoden aikana valmistuneille suomen kansalaisille ulkomaisia opintomatkoja tai työharjoittelumatkoja varten.

Apurahat opettajille

Edellä mainittujen oppilaitosten opettajille myönnetään apurahoja mm. kansainvälistymiseen.

Apurahat akateemisiin jatko-opintoihin

Säätiö myöntää apurahoja ammattikorkeakoulun tai ammattiopiston opetushenkilöstölle akateemisia jatko-opintoja varten (lisensiaattityö tai väitöskirja) Kymenlaakson sekä Etelä-ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella. Jatko-opintojen on konkreettisesti tuettava opetusta.

Apurahat ammatillisten oppilaitosten kehittämishankkeisiin

Edellä mainituille oppilaitoksille myönnetään apurahoja laitoksen opetusta ja toimintaa kehittäviin hankkeisiin.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet säätiöltä haettavissa olevista lainoista ja apurahoista löytyvät näiltä kotisivuilta asianomaisista kohdista Lainat ja Apurahat.

Kaikkia säätiön myöntämiä lainoja voi hakea ainoastaan säätiön hakemuslomakkeilla vaadittavine liitteineen.

Kaikkia säätiön apurahoja voi hakea ainoastaan säätiön apurahaverkkopalvelun kautta.

 
William ja Ester Otsakorven SäätiöMaaherrankatu 13 C, 53100 LappeenrantaPuhelin 044 213 5813