sulje

1900-LUVUN ALUN MENESTYKSELLISESTÄ VIIPURILAISESTA LIIKETOIMINNASTA SYNTYI VUONNA 1928 YLEISHYÖDYLLINEN SÄÄTIÖ, JOKA VAIKUTTAA EDELLEEN AKTIIVISESTI. SÄÄTIÖN PERUSTI ROUVA ESTER OTSAKORPI OMAN JA MIESVAINAJANSA KONSULI WILLIAM OTSAKORVEN TAHDON MUKAISESTI. OTSAKORVEN SÄÄTIÖLLÄ ON TÄNÄ PÄIVÄNÄ MERKITTÄVÄ VAIKUTUS ETELÄ- JA POHJOIS-KARJALASSA SEKÄ KYMENLAAKSOSSA.

 

Tutustu historiaan

 

Toiminta-ajatus

William ja Ester Otsakorven Säätiö edistää ja tukee Kymenlaakson sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella koulutusta ja yritystoimintaa monipuolisesti.

Säätiö pyrkii parantamaan maatalousyrittäjien sekä pienteollisuutta, keskisuurta teollisuutta, kauppaa ja palveluammatteja harjoittavien yrittäjien toimintaedellytyksiä myöntämällä halpakorkoisia lainoja.

Säätiö voi halutessaan, yrittäjyyden merkityksen korostamiseksi, myöntää sopivaksi katsomalleen henkilölle tai henkilöille Otsakorven palkinnon.

Säätiö avustaa mainituilla seuduilla opiskelevia henkilöitä pääsemään osallisiksi tietopuolisesta ja ammatillisesta koulutuksesta ammattioppilaitoksissa ja -korkeakouluissa sekä aikuisopistoissa. Säätiö tukee tällaisessa koulutuksessa olevia ja tällaisen koulutuksen jo saaneita ammatillisissa opinnoissa ulkomailla apurahojen muodossa.

Lisäksi Säätiö tukee edellä mainittuja oppilaitoksia myöntämällä niissä työskenteleville opettajille ammatillisten valmiuksien kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja sekä tukemalla niiden opetustoimintaa ja opetussisältöä kehittäviä hankkeita. Säätiö on tukenut myös ammattikorkeakoulujen opettajien yliopistollisia jatko-opintoja.

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja

MARI OBENG

Maaherrankatu 13 C
53100 Lappeenranta
puh. 044-213 5813
sähköposti: etunimi.sukunimi@otsakorpi.fi

Uutiskirjeen tilaus