Haku:

Toiminta-ajatus

William ja Ester Otsakorven Säätiö edistää ja tukee Kymenlaakson sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella koulutusta ja yritystoimintaa monipuolisesti. Säätiö pyrkii parantamaan maatalousyrittäjien sekä pienteollisuutta, keskisuurta teollisuutta, kauppaa ja palveluammatteja harjoittavien yrittäjien toimintaedellytyksiä myöntämällä halpakorkoisia lainoja. Säätiö avustaa mainituilla seuduilla opiskelevia henkilöitä pääsemään osallisiksi tietopuolisesta ja ammatillisesta koulutuksesta ammattioppilaitoksissa ja -korkeakouluissa sekä aikuisopistoissa. Säätiö tukee tällaisessa koulutuksessa olevia ja tällaisen koulutuksen jo saaneita ammatillisissa opinnoissa ulkomailla apurahojen muodossa. Lisäksi Säätiö tukee edellä mainittuja oppilaitoksia myöntämällä niissä työskenteleville opettajille ammatillisten valmiuksien kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja sekä tukemalla niiden opetustoimintaa ja opetussisältöä kehittäviä hankkeita. Säätiö tukee myös ammattikorkeakoulujen opettajien yliopistollisia jatko-opintoja. Säätiö voi halutessaan, yrittäjyyden merkityksen korostamiseksi, myöntää sopivaksi katsomalleen henkilölle tai henkilöille Otsakorven Säätiön palkinnon. Säätiö jakaa hakemuksesta myös laatupalkintoja toisen asteen ammatillista koulutusta antaville nuorisoasteen ja aikuisasteen oppilaitoksille.

 
William ja Ester Otsakorven SäätiöMaaherrankatu 13 C, 53100 LappeenrantaPuhelin 044 213 5813