OPPILAITOSYHTEISTYÖ KYMENLAAKSOSSA – opas yrityksille