Nuoria maaseutuyrittäjiä palkittiin Kymenlaaksossa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa

Nuoria maaseutuyrittäjiä tukeakseen ja kannustaakseen Otsakorven Säätiö jakaa vuonna 2018 Otsakorven palkintoja. Perjantaina 30.11.18 Kouvolassa ja Polvijärvellä (MTK – Kaakkois-Suomen ja – Pohjois-Karjalan liittojen syyskokouksissa) jaettiin palkintoja kolmelle nuorelle maaseutuyrittäjälle, joista kukin palkittiin 5000 euron suuruisella palkinnolla.

Etelä-Karjalan nuoren maaseutuyrittäjän Otsakorven palkinnon sai Esko Kosonen Saarelta. Hän alkoi yrittäjäksi 20-vuotiaana, kun tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos 2006. Tilalla oli tuolloin 11 lypsylehmää ja 37 ha peltoa viljelyssä. Myöhemmin lypsykarjasta luovuttiin. Esko on pystynyt pikkuhiljaa laajentamaan tilakokoa peltoja ostamalla ja vuokraamalla. Nyt on viljelyssä noin 152 ha. Vuosien aikana on tilalle rakennettu pihatto, rehu-/paalivarasto, lantala, jaloittelutarhoja ja lämpökeskus. Emolehmiä on tilalla nyt n. 100, lisäksi nuorkarjaa ja kolme siitossonnia.
  
Kymenlaakson nuorena maaseutuyrittäjänä palkittiin Tommi Hasu Valkealasta. Tommi on 30-vuotias yritteliäs nuori viljelijä, jolla maatilan lisäksi on yritys Pelto Mattinen Oy, joka perustettiin 2014 ja on aloittanut emolehmätuotannon pari vuotta sitten. Emolehmiä on n. 70 kpl ja tilalle on rakennettu uusi navetta. Maatilan ja Oy:n yhteispeltoa-ala n. 390 hehtaaria. Maatila viljelee puhdaskauraa ja mallasohraa ja tekee yhteistyötä Saimaan Juomatehtaan kanssa

Pohjois-Karjalassa palkittiin maitotilayrittäjäpariskunta Aki ja Sanna Harjunen, jotka sukupolvenvaihdoksen myötä saivat yrittääkseen Akin sukutilan Lieksan Vuonisjärveltä vuonna 2012. Heti seuraavana vuonna rakennettiin uusi pihattonavetta, jonka suunnittelussa huomioitiin eläinten hyvinvointi. Navetta mahdollisti tilan eläinmäärän nelinkertaistamisen ja nyt tilalla on 60 lehmää ja nuorkarjaa. Lisäksi tilalla on investoitu uusiin varastoihin, kunnostettu ja salaojitettu peltoja.

Otsakorven palkinnolla säätiö haluaa osoittaa arvostustaan ja kannustaa nuoria maaseutuyrittäjiä Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakuntien alueella. Säätiön 90-vuotisjuhlavuoden 2018 kunniaksi Otsakorven palkintoja jaettu näiden palkintojen myötä kuluneena vuonna jo 15 nuorelle yrittäjälle mainittujen maakuntien alueella.