Säätiö täyttää 90 vuotta

Vuosi 2018 on juhlavuosi William ja Ester Otsakorven Säätiölle. Ester Otsakorpi allekirjoitti säätiön perustavan säädekirjan 11.12.1928 Viipurissa. Säädekirjan ensimmäinen lause kuuluu: ”Haluten omalta osaltamme edistää ja tukea Karjalan, pääasiallisesti Kannaksen ja Raja-Karjalan suomalaisten pientilallisten ja pienteollisuuden harjoittajien pyrkimyksiä heidän taloudellisen ja henkisen asemansa kohottamiseksi sekä samassa tarkoituksessa avustaa mainituilta seuduilta kotoisin olevia ja siellä asuvia suomalaisia miehiä ja naisia pääsemään osalliseksi tietopuolisesta ja ammatillisesta sivistyksestä maanviljelys-, kotitalous- ja puutarhakouluissa, alemmissa ja keski-ammattikouluissa ynnä valmistaa tällaisen sivistyksen jo saaneille tilaisuuden ammatillisiin opintomatkoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, olimme me, miesvainajani William Otsakorpi ja minä, päättäneet perustaa rahaston pienikorkoisten lainojen myöntämiseksi edellämainittuihin tarkoituksiin.”

Kuluneiden 90 vuoden aikana ovat muuttuneet niin Suomen valtion rajat ja suomalainen ammatillinen koulutus kuin talous- ja yrityselämäkin. Säätiön toimintatapoihin on tullut uudistuksia, mutta perusta on pysynyt. William ja Ester Otsakorven Säätiö tukee yrittäjyyttä ja ammatillista koulutusta.

Nuoria yrittäjiä tukeakseen ja kannustaakseen Otsakorven Säätiö jakaa alkaneena vuonna kussakin toiminta-alueensa maakunnassa 10 000 euroa palkintoina. Ensimmäiset nuoret yrittäjät palkittiin Etelä-Karjalan Yrittäjien 75-vuotisjuhlissa 10.2.18 Lappeenrannassa.
Etelä-Karjalan Vuoden nuori yrittäjä on Ville Suni, Auto-Suni Oy:stä

Suomen Yrittäjien Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin alle 35-vuotiaille yrittäjille suunnattu kilpailu. Tänä vuonna William ja Ester Otsakorven Säätiö palkitsi Etelä-Karjalan Vuoden nuori yrittäjä -kilpailun voittajan, Ville Sunin (Auto-Suni Oy, Lappeenranta) 5000 euron palkinnolla sekä Yksityisyrittäjien Säätiö 1500 euron palkinnolla.
Palkintolautakunta perusteli voittajaa mm. seuraavasti: ”Yhdessä Suomen vanhimmista – yli 113 -vuotiaassa – perheyhtiössä on toteutettu sukupolvenvaihdos todella onnistuneesti. Vanhempi sukupolvi on uskaltanut luottaa ja antaa vastuuta hyvissä ajoin. Ville Suni siirtyi 117 henkeä työllistävän yrityksen toimitusjohtajaksi vain 26-vuotiaana. Hän on kehittänyt jatkuvasti uusia toimintatapoja ja digitaalisia ratkaisuja ja uutta tapaa ajatella, myös johdossa. Henkilöstö on vahvasti sitoutunut yrityksen kehittämiseen. Villen johdolla Auto-Suni on kasvattanut liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan vaikeassa markkinatilanteessa. Ville on vaativa, mutta rehellinen ja oikeudenmukainen johtaja. Hän laittaa persoonansa sataprosenttisesti peliin ja on esimerkki uudelle johtajasukupolvelle.”
Kunniamaininta Henna Kauppiselle, Eläinhoitola Kopinsalmi

Kilpailussa jaettiin myös kaksi kunniamainintaa. William ja Ester Otsakorven Säätiö palkitsee kunniamaininnan saaneet yrittäjät 2500e palkinnoilla.

Palkintolautakunnan mukaan Henna Kauppinen on määrätietoisesti kasvattanut yritystä vuosi vuodelta. Toiminta on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Henna on sinnikäs, innostunut ja aina iloinen. Tekee työtään sydämellä niin eläimille kuin heidän omistajille. Yritys pystyy jo työllistämään useampia henkilöitä ja mahdollistaa paikkakunnan nuorille kesätöitä. Verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa on lähtenyt myös hyvin käyntiin. Eläinhoitolan palveluita tarvitaan jatkossa yhä enemmän ja alastaan innostuneen yrittäjän liiketoiminta on kasvamassa.
Salla ja Saara Kinni, Siivous- ja kotiapupalvelu Auttavat kädet Oy

Palkintolautakunta vakuuttui nuorten kaksossisarusten yritteliäisyydestä. Sisarukset tekevät kovaa työtä palvelualalla, jonka merkitystä asiakkaat arvostavat. Yritys on kasvanut määrätietoisesti ja toimialue laajentunut. Asiakkailta saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Nuoret yrittäjät kehittävät jatkuvasti palveluitaan ja ovat omalla työllään saavuttaneet asiakkaiden luottamuksen.

Lisää tietoa Etelä-Karjalan Yrittäjien sivuilta.