sulje

Lainat yrittäjille ja opiskelijoille

OTSAKORVEN SÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ TOIMINTA-ALUEELLAAN YRITYS-, PÄÄOMA- JA OPINTOLAINOJA SEKÄ APURAHOJA YRITYKSISSÄ TEHTÄVIIN OPINNÄYTETÖIHIN. KAIKKI HAKEMUKSET SÄÄTIÖN VERKKOPALVELUN KAUTTA.

 verkkopalveluun

YRITYSLAINAT

Säätiö myöntää Etelä- tai Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakuntien alueen pienille ja keskisuurille yrityksille, erityisesti pienteollisuusyrityksille ja maatalousyrittäjille, lainoja, joiden vuotuinen korko on yksi prosentti ja laina-aika pääsääntöisesti 5 vuotta. Suuremmille lainoille myös pidemmät laina-ajat ovat mahdollisia.

Lainoja myönnetään esimerkiksi tuotannollisiin investointeihin, kuten koneiden ja laitteiden hankintaan, sekä maatalousyrittäjille myös liitännäiselinkeinojen hankintoihin. Yrityslainoille vaaditaan pankin takaus. Lainahakemuksessa on selostettava yrityksen nykyistä toimintaa sekä esiteltävä suunniteltu hanke ja sen kustannukset. Hakemukseen on liitettävä viime tilikauden tuloslaskelman ja taseen jäljennökset ja maatalousyrittäjien osalta vahvistetun veropäätöksen jäljennös.

Lainoja voi hakea milloin vain. Lainojen myöntämisestä päättää säätiön hallitus, joka kokoontuu n. 8-10 kertaa vuodessa.

 

PÄÄOMALAINAT

Säätiö myöntää alueella aloittaville yrittäjille ja maaseutuyrittäjille vakuudettomia pääomalainoja. Pääomalainaa voi käyttää myös yrityksen omistajanvaihdokseen. Pääomalainaa voi hakea enintään 25 000 euroa. Lainalla on kiinteä korko, joka on 1% p.a. Koko laina maksetaan pois kertyneine korkoineen kerralla laina-ajan loppuessa ellei yrittäjä itse halua sanoa lainaa tai sen osaa irti aiemmin.

Aloittava yrittäjä voi hakea säätiöltä pääomalainaa saatuaan samassa yhteydessä toiselta ulkopuoliselta sijoittajalta vastaavan tai suuremman rahoituksen. Tällä halutaan tukea ensisijaisesti säätiön toiminta-alueen oppilaitoksista nousevia ideoita ja yrittäjiä. Hakemukseen tulee liittää lausunto yhteistyökorkeakoululta (Karelia, Saimia, Xamk), yrityshautomosta tai kiihdyttämöohjelmasta. Lausunnonantaja voi toimittaa lausunnon myös suoraan säätiölle. Lausunnot ovat luottamuksellisia, eikä lausunnon sisällöstä anneta tietoa lainanhakijalle.

Maaseutuyrittäjä (maatila tai sen liitännäiselinkeino) voi hakea pääomalainaa, jos yrittäjän luottotiedot ovat kunnossa. Lisäksi hakemuksen liitteeksi vaaditaan ProAgrian lausunto.

 

APURAHA YRITYKSESSÄ TEHTÄVÄÄN OPINNÄYTETYÖHÖN

500 euron apuraha voidaan myöntää ammattikorkeakouluopiskelijalle Kymenlaaksossa, Etelä- tai Pohjois-Karjalassa sijaitsevaan yritykseen tehtävää opinnäytetyötä varten. Opinnäytetyön on oltava palkaton. Opiskelija ei saa olla työsuhteessa yritykseen, eikä hän tai hänen läheisensä saa olla yrityksen omistaja tai osaomistaja. Pienen ja riippumattoman yrityksen kotipaikan on oltava säätiön toimialueella. Kyseessä tulee olla ensimmäinen yritykseen tehtävä ammattikorkeakoulun opinnäytetyö viiteen vuoteen.

Tarkemmat ehdot löytyvät verkkopalvelustamme.

 

OPINTOLAINAT

Säätiö myöntää opintolainoja Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakuntien alueen ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Lainojen korko on yksi prosentti. Lainoille vaaditaan takaus. Hakemus voi koskea koko opiskeluaikaa ja siinä on ehdottomasti mainittava lainatarve per lukukausi. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta.

Tietosuojaseloste