Haku:

Apurahat ulkomaisiin opintoihin ja harjoitteluun

Säätiö myöntää apurahoja Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella toimivien ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja aikuisopistojen suomalaisille perustutkinto-opiskelijoille ulkomailla tapahtuvaan koulutusjaksoon tai harjoitteluun ja niistä saman tai hakemusta edeltävän kalenterivuoden aikana valmistuneille suomalaisille opiskelijoille ulkomaisiin jatko-opintoihin. Opintojen ulkomailla tulee kestää vähintään lukukauden tai tutkintoon kuuluvan harjoittelun ulkomailla vähintään kolme viikkoa. Päätöksessä otetaan huomioon mahdollinen ulkomaanvaihdon alkaminen jo ennen haun päättymistä. Apurahaa keväällä alkavaa vaihtoa varten kannattaa siis hakea jo syksyllä, ja syksyllä alkavaa vaihtoa varten jo keväällä.

Apurahaa haetaan verkkopalvelun kautta. Hakemuksen kaikki liitteet -ansioluettelo, vapaamuotoinen selvitys vaihdosta tai harjoittelusta ja opintotodistus- ovat pakollisia. Kaikkien liitteiden tulee olla ladattuna verkkopalveluun. Paperilla toimitettuja liitteitä ei huomioida, joten älä tulosta liitteitä. Verkkopalvelusta tulostetun ja allekirjoitetun hakemuksen tulee olla perillä säätiön toimistossa ehdottomasti viimeistään 31.5. tai 15.11. Postittaessasi hakemustasi otathan huomioon, ettei postia jaeta tiistaisin. Sellaisia hakemuksia, jotka saapuvat myöhässä tai jotka on lähetetty sähköpostilla tai faxilla ei käsitellä. Säätiö ei palauta hakemuksia tai niiden liitteitä.

Mahdollinen apuraha myönnetään hakemuksessa ilmoitetulle ajalle ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen. Apuraha on suuruudeltaan enintään n. 120 euroa kutakin ulkomaan opiskeluviikkoa kohden. Yhdelle opiskelijalle voidaan apurahaa myöntää yhteensä enintään 5000 euroa. Muutosten sattuessa apuraha kokonaisuudessaan tai osa siitä voidaan periä takaisin. Apuraha, jota ei ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa sille annetusta maksupäivästä katsotaan peruuntuneeksi. Peruuntumisesta ei ilmoiteta erikseen.

Säätiön toiminta-alueen Kymenlaakson, Etelä- tai Pohjois-Karjalan ulkopuolella opiskeleva voi hakea apurahaa vain poikkeustapauksessa. Tällöin ammattiopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijan tulee ehdottomasti olla syntynyt toiminta-alueella. Lisäksi suoritettavan perustutkinnon tulee ehdottomasti olla sellainen, jota ei ole mahdollista suorittaa säätiön toiminta-alueella. Hakemus tulee perustella erityisen huolellisesti ja hakijan tulee liittää hakemukseen kopio syntymäkotikunnan todistavasta asiakirjasta. Ennen hakemista suositellaan otettavan yhteyttä toiminnanjohtajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Säätiöllä on velvollisuus ilmoittaa maksetut apurahat verottajalle vuosittain. Tiedot annetaan sekä veronalaisista että verovapaista vähintään 1 000 euron suuruisista suorituksista.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Mari Kurkan
puh. 044-213 5813
sähköposti: etunimi.sukunimi@otsakorpi.fi

 
William ja Ester Otsakorven SäätiöMaaherrankatu 13 C, 53100 LappeenrantaPuhelin 044 213 5813