Haku:

William ja Ester Otsakorven Säätiön myöntämät apurahat

Säätiö myöntää apurahoja toiminta-alueensa ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja aikuisopistojen suomalaisille opiskelijoille ulkomaan vaihtoihin ja harjoitteluihin, kyseisten oppilaitosten opettajille ja oppilaitoksille.

Apurahoja voi hakea ainoastaan William ja Ester Otsakorven Säätiön verkkopalvelun kautta. Kutakin apurahatyyppiä varten on verkkopalvelussa oma hakemuksensa. Hakemusta voi oman käyttäjätunnuksen avulla muokata ja täydentää hakuajan puitteissa siihen asti kunnes hakemus on vastaanotettu. Lopullinen versio hakemuksesta tulee lähettää säätiöön verkkopalvelun kautta, tulostaa ja allekirjoittaa.

Tulostetun hakemuksen on allekirjoitettuna saavuttava säätiön toimistoon ehdottomasti viimeistään 31.5. (kevään hakemukset) tai 15.11. (syksyn hakemukset). Poikkeuksena tästä ovat apurahahakemukset akateemisia jatko-opintoja varten, joiden on oltava perillä jo 30.4. tai vasta 30.11 kuten myös syksyn apurahahakemusten ammatillisten oppilaitosten kehittämishankkeisiin. Apurahoja ammattiopistojen järjestämille kansainvälisille koulutus-, harjoittelu- tai työssäoppimisjaksolle voidaan kuitenkin hakea jatkuvasti mikäli noudatetaan niitä varten suunniteltua erityistä käytäntöä.

Saapuneesta hakemuksesta Otsakorven Säätiö pyytää lausunnon hakijan oppilaitoksen nimeämältä vastuuhenkilöltä verkkopalvelun kautta. Oikealla olevasta valikosta löytyy tarkempaa tietoa kaikista apurahatyypeistämme.

Apurahan saaneen tulee vuoden sisällä toimittaa vapaamuotoinen raportti säätiölle. Raportin tulee olla omakätisesti allekirjoitettu ja se tulee lähettää säätiön toimistolle. Sähköisesti lähetettyjä raportteja ei oteta vastaan.

Rekisteriseloste

 
William ja Ester Otsakorven SäätiöMaaherrankatu 13 C, 53100 LappeenrantaPuhelin 044 213 5813